Databeskyttelse:

 

I henhold til databeskyttelsesforordningen informeres hermed om at, at personlige data i nødvendigt omfang vil blive videregivet til følgende institutioner, som ligeledes respekterer databeskyttelsesforordningen:

 

1. Henvisende / egen læge i form at lægebrev. Kan udelades hvis ønsket.

2. Div. sygehuslaboratorier og Statens Seruminstitut

3. De patologiske afdelinger i Sønderborg, Esbjerg og Odense

4. Den sygehusafdeling hvortil du i givet fald viderehenvises.

5. For patienter til provokeret abort endvidere Sundhedsstyrelsens abort-register v. Statens Seruminstitut

 

Endelig samarbejder klinikken med et EDB-systemhus med hensyn til back-up af klinikkens journalsystem og dermed alle data. Dertil foreligger en såkaldt databehandlerkontrakt, som skal sikre data mod uautoriseret eller ulovlig anvendelse.

 

Helgolandsgade 9 ◦ 6400 Sønderborg ◦ tel.: +45 7930 1747 ◦ cvr: 41913290

Om Gina Momand

Tekstfelt: TELEFONTID:
Tidsbestilling
alle hverdage
kl. 12:30—14:00


KONSULTATION:
Man, Fri

Konsultation efter
aftale:
normal konsultation ventetid til 3 uger
medicinsk abort ingen ventetid
akutte patienter ingen ventetid
  

Gode parkerings-
muligheder.

Handicapvenlig
tilgang.


Opdateret: 02-05-2021

Speciallæge i gynækologi & obstetrik

v/ Gina Momand

Helgolandsgade 9, 6400 Sønderborg

Tlf: 7930 1747

www.gynklin.dk